Oleme Iisaku Gümnaasiumi ÕE, Kehra Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli noored, kes osalevad Noortekohtumise projektis "Liikumine talvises keskkonnas".

Siin saate ülevaate meie projekti tegemistest :)

Projekti on rahastanud Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus – ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus ja SA Archimedes Noorteagentuur.

neljapäev, 6. juuli 2017

Keeleõppe mäng ja rühmatöö :)

Talispordialade sõnade kontrollimise (õppimise) mäng. 

Õpitavateks sõnadeks oli valitud 30 erinevat sõna suusatamise, uisutamise, lumelauasõidu, matkamise teemadel (erinevad talvised spordialad/liikumisviisid). Sõnad olid eraldi eesti keeles ja vene keeles. Mängu juurde kuulusid ka 30 pilti (iga pildi juurde kuulus niisiis eesti- ja venekeelne vaste). Mängida võib eri moodi pilte ja sõnu kokku pannes. Meie valisime variandi kiiruse peale. Seinale oli paigutatud igale võistkonnale võrdne arv pilte ning nende juurde kuulusid tagurpidi pööratud sõnakaardid, mida hoiti igale võistkonnale eraldi pakikestena seina ääres põrandal piltide all. Kordamööda käisid segavõitskondade (igas võistkonnas nii eesti kui ka vene noori) võistlejad ükshaaval ja tõmbasid kaartide hulgast sõna, mille pidid asetama õige pildi juurde (sõna võis olla nii eesti- kui ka venekeelne). Enne sõna pildi juurde paigutamist võis pidada nõu oma võistkonnaga, kui sõna polnud arusaadav. Kui keegi ei osanud sõna tõlkida, siis kasutati selleks kasvõi kehakeelt. Kaarte võis ümber paigutada lõpus (siis, kui kõik sõnad olid ära paigutatud) ning ka seda tehti samas järjekorras, mis oli eelnev võistlejate rida. Võitis võistkond, kes lahendas õigesti kõige kiiremini. Pärast võistlust toimus ka ühine arutelu ja sõnade kontrollimine enne lõpliku võitja väljaselgitamist. Selleks käidi kõik koos iga võistkonna piltide juures ja valiti vastasvõistkond, kes kontrollis tollel hetkel kontrollitava võistkonna tulemusi ning lahati ühiselt valesid vastuseid ning iga võistkond sai otsustada, et milline sõna oli nende arvates kõige keerulisem meelde jätta. 

Võistlusreeglite kuulamine vahetult enne algust :)


"Tähelepanu, valmis, LÄKS!"

JA...
...HAKKAS...


...PIHTA!

Talispordialade õpitubat/töötuba.

 Projektis osalevad noored jagati segarühmadesse (igast koolist igasse rühma noori) ning igale rühmale anti valge plakatipaber, illustreerimisvahendid ja pakk eesti- ja venekeelseid sõnu. Sõnad iseloomustavad kahte talvist spordiala/liikumisviisi ning noored peavad tegema koostööd, et jõuda iseloomustavate sõnade abil kokkuleppele, et mis spordialaga on tegemist. Seejärel tuleb leida eesti- ja venekeelsetee sõnadele vaste (eestikeelsetele venekeelsed ja vastupidi) ning koostada nende sõnadega eesti ja vene keeles lauseid. Vajadusel võis kasutada infoallikaid (nt nutitelefone või tahvleid). Plakatid tuli koos illustreerida vastavalt oma fantaasiale antud spordialade teemal. Töötoa käigus valmisid rühmades talviseid spordialasid iseloomustavad plakatid. Seejärel tutvustasid kõik rühmad teistele oma valminud tööd. 

Rühmatöö käib...
...täie......hooga! :)Töötoa lõpus tekitati uued rühmad, mis koosnesid vaid ühest koolist pärit noortest ning paluti neil töötoas käsitletud talispordialade/liikumisviiside hulgast valida välja spordialad, mida nemad kõige enam harrastavad. Iga rühm nimetas neid ning samal ajal koostati Venni diagramm, et võrrelda millised spordialad on kõige enam harrastatavate hulgas ühised ning milliste spordialade harrastamises on ilmselge erinevus. Lõpuks kirjutati punasega Venni diagrammi keskele see spordiala, mida kõik projektis osalevad noored võiksid edaspidi pärast projektilaagrit harrastada (noorte endi arvamuse järgi).

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar