Oleme Iisaku Gümnaasiumi ÕE, Kehra Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli noored, kes osalevad Noortekohtumise projektis "Liikumine talvises keskkonnas".

Siin saate ülevaate meie projekti tegemistest :)

Projekti on rahastanud Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus – ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus ja SA Archimedes Noorteagentuur.

laupäev, 15. juuli 2017

Aruande koostamine ja ühine ülevaatamine Kehras

29. aprillil kohtusid osad projektis osalenud noored Kehras, et arutleda juba osaliselt valminud aruande üle, täiendada ja vajadusel muuta seda. Ööseks jäid võõrsilt tulijad Kehrasse ning järgmisel päeval veedeti Kõrvemaal koos üks mõnus Discgolfi mäng. Ka aprillis kimbutas meid Discgolfi mängimiseks just mitte kõige mõnusam ilm (veebruaris jäi laagri ajal seetõttu mängimine ära), kuid Iisaku ja Kehra noored ei andnud alla ja läksid siiski ka kilekates rajale mängima :)








neljapäev, 6. juuli 2017

Keeleõppe mäng ja rühmatöö :)

Talispordialade sõnade kontrollimise (õppimise) mäng. 

Õpitavateks sõnadeks oli valitud 30 erinevat sõna suusatamise, uisutamise, lumelauasõidu, matkamise teemadel (erinevad talvised spordialad/liikumisviisid). Sõnad olid eraldi eesti keeles ja vene keeles. Mängu juurde kuulusid ka 30 pilti (iga pildi juurde kuulus niisiis eesti- ja venekeelne vaste). Mängida võib eri moodi pilte ja sõnu kokku pannes. Meie valisime variandi kiiruse peale. Seinale oli paigutatud igale võistkonnale võrdne arv pilte ning nende juurde kuulusid tagurpidi pööratud sõnakaardid, mida hoiti igale võistkonnale eraldi pakikestena seina ääres põrandal piltide all. Kordamööda käisid segavõitskondade (igas võistkonnas nii eesti kui ka vene noori) võistlejad ükshaaval ja tõmbasid kaartide hulgast sõna, mille pidid asetama õige pildi juurde (sõna võis olla nii eesti- kui ka venekeelne). Enne sõna pildi juurde paigutamist võis pidada nõu oma võistkonnaga, kui sõna polnud arusaadav. Kui keegi ei osanud sõna tõlkida, siis kasutati selleks kasvõi kehakeelt. Kaarte võis ümber paigutada lõpus (siis, kui kõik sõnad olid ära paigutatud) ning ka seda tehti samas järjekorras, mis oli eelnev võistlejate rida. Võitis võistkond, kes lahendas õigesti kõige kiiremini. Pärast võistlust toimus ka ühine arutelu ja sõnade kontrollimine enne lõpliku võitja väljaselgitamist. Selleks käidi kõik koos iga võistkonna piltide juures ja valiti vastasvõistkond, kes kontrollis tollel hetkel kontrollitava võistkonna tulemusi ning lahati ühiselt valesid vastuseid ning iga võistkond sai otsustada, et milline sõna oli nende arvates kõige keerulisem meelde jätta. 

Võistlusreeglite kuulamine vahetult enne algust :)


"Tähelepanu, valmis, LÄKS!"

JA...
...HAKKAS...






...PIHTA!





Talispordialade õpitubat/töötuba.

 Projektis osalevad noored jagati segarühmadesse (igast koolist igasse rühma noori) ning igale rühmale anti valge plakatipaber, illustreerimisvahendid ja pakk eesti- ja venekeelseid sõnu. Sõnad iseloomustavad kahte talvist spordiala/liikumisviisi ning noored peavad tegema koostööd, et jõuda iseloomustavate sõnade abil kokkuleppele, et mis spordialaga on tegemist. Seejärel tuleb leida eesti- ja venekeelsetee sõnadele vaste (eestikeelsetele venekeelsed ja vastupidi) ning koostada nende sõnadega eesti ja vene keeles lauseid. Vajadusel võis kasutada infoallikaid (nt nutitelefone või tahvleid). Plakatid tuli koos illustreerida vastavalt oma fantaasiale antud spordialade teemal. Töötoa käigus valmisid rühmades talviseid spordialasid iseloomustavad plakatid. Seejärel tutvustasid kõik rühmad teistele oma valminud tööd. 

Rühmatöö käib...
...täie...



...hooga! :)











Töötoa lõpus tekitati uued rühmad, mis koosnesid vaid ühest koolist pärit noortest ning paluti neil töötoas käsitletud talispordialade/liikumisviiside hulgast valida välja spordialad, mida nemad kõige enam harrastavad. Iga rühm nimetas neid ning samal ajal koostati Venni diagramm, et võrrelda millised spordialad on kõige enam harrastatavate hulgas ühised ning milliste spordialade harrastamises on ilmselge erinevus. Lõpuks kirjutati punasega Venni diagrammi keskele see spordiala, mida kõik projektis osalevad noored võiksid edaspidi pärast projektilaagrit harrastada (noorte endi arvamuse järgi).

 

kolmapäev, 28. juuni 2017

ÕPPEVIDEO: Talvises looduses käimiseks varustuse komplekteerimine

Meie noortekohtumise käigus filmisime ja monteerisime õppevideo varustuse komplekteerimisest, et talvises looduses oleks mõnus käia ja hakkama saada :)

Videot saad näha SIIN!


https://vimeo.com/223047217

laupäev, 3. juuni 2017

Artikkel Kehra Gümnaasiumi kooli kodulehel ja KG koolilehes

Juuni alguses ilmus Kehra kooli kodulehel artikkel meie Noortekohtumise projekti "Liikumine talvises keskkonnas" kohta.

Artiklit on võimalik näha SIIN.

http://kehra.edu.ee/meie-tegemised/projektid/liikumine-talvises-keskkonnas-projektilaager/


Samuti ilmus aprillis Kehra Gümnaasiumi koolileht, milles andsime samuti oma projektitegevustest teistele teada :) 

Artikkel on saadaval SIIN (lk 4).

https://drive.google.com/file/d/0B-WoyH8QvhmtLU5JNTd3blZCSGc/view?usp=sharing

reede, 2. juuni 2017

Kehrakate kokkuvõte kodukoolis

07.03 toimus Kehra Gümnaasiumis tunnustuskogunemisel esitlus, kus tutvustasime projekti "Liikumine talvises keskkonnas". Samuti meenutasime seal, kuidas osalesime "Idee 45" koolitusel (mis seal toimus ja milliseid oskusi omandasime projektikirjutamisest). Näitasime PowerPoint esitlust noortekohtumise tegevustest Iisakul ja laagri kokkuvõtvat videot ning laagris valminud lühivideot, mille teemaks oli kuidas õue minnes riietuda. Noortekohtumises osalenud jutustasid teistele mida uut nad õppisid ja mis neile kõige rohkem meeldis.



teisipäev, 4. aprill 2017

Artikkel IG Sõnumikuulutajas ja Iisaku valla lehes Meie Keskel

Märtsi lõpus ilmus Iisaku Gümnaasiumi kooli ajalehes IG Sõnumikuulutaja artikkel meie Noortekohtumise projekti kohta.

Artikkel asub lk 7 ja on võimalik lehitseda SIIN.

http://iisakug.piksel.ee//img/image/Dokumendid/2017.03.26IGkoolileht.pdf


Samuti ilmus Iisaku valla lehes Meie Keskel artikkel meie Noortekohtumise projekti tegevustest :)

Artiklit on võimalik luged SIIN (lk 9) :) 



Ka kooli kodulehel ilmus uudinupukene, mida saab lugeda SIIN!

Статья газеты Кохтла-Ярве в Панораме




Kohtla-Järve Maleva Põhikooli kodulehel: http://malevapk.edu.ee/et/ueritused/566-u-prirody-net-plohoj-pogody 

esmaspäev, 27. märts 2017

Движение – жизнь.
Эта фраза знакома всем, но зимой большее количество людей так не действуют. Вот придет лето… Вот станет потеплее… Будет солнечная погода, тогда и пойдем на улицу и будем двигаться.  Именно так зимой многие и живут.
 Совсем по- другому стали думать и действовать участники проекта «Движение в зимних условиях», который состоялся благодаря поддержке  программы «Молодежные встречи». Ученики трех школ – гимназии Ийзаку, Основной школы Кехра и Основной школы Малева, объединились для проведения зимнего лагеря. Целей было две: научиться активно отдыхать на улице зимой и найти друзей и единомышленников среди ребят разных национальностей. В лагере было очень много интересных и необычных занятий: мы делали снегоступы и ходили на них в поход, катались на коньках и сноубордах, готовили на костре, играли в различные спортивные игры. И много общались, несмотря на уровень владения языком. Было очень весело и интересно пробовать что-то новое, например, ночевать в палатке зимой. Хотя в палатке была печка, а у нас спальные зимние мешки, это был экстремальный опыт. Особенно для нас- городских детей. Помогало то, что все были очень дружелюбны и помогали друг другу.
Мы очень благодарны ученическому самоуправлению гимназии Йизаку и Анне-Лиизе- организатору по интересам , за приглашение стать участниками такого необычного проекта. Новые знакомые, новые знания, новый образ жизни – все это было полезным и интересным. Дома мы теперь не сидим и в любую погоду занимаемся спортом на улице.




reede, 17. märts 2017

Käemeetodiga eneseanalüüs ja viktoriin

Käe meetodiga eneseanalüüsi tegemas

Pühapäeva õhtul kasutasime eneseanalüüsiks käemetafoori meetodit. See nägi ette käe kuju joonistamist paberile ning igale sõrmele ja peopessa analüüsitava kirjutamist. Analüüsi tehti segagruppides (igast koolist noored igas grupis). Idee selle analüüsimeetodi kasutamiseks said Iisaku noored Noortekohtumise Kvaliteedikoolituselt :)

Alustades pöidlast tuli kirjutada eneseanalüüsi käigus järgnevat:

PÖIAL - Mis oli tänases päevas hästi?
NIMETISSÕRM - Mis oli tänases päevas oluline?
KESKMINE SÕRM - Mis vajaks tänase päeva osas parandamist?
NIMETU MATS - Millised emotsioonid tänase päeva tegemiste juures kaasnesid?
VÄIKE SÕRM - Mida jäi tänase päeva osas väheks?
PEOPESA - Kuidas siin õpitu on minu jaoks kasulik ehk mida ma võtan tänasest päevast kaasa?



Nagu ikka kombeks, siis pärast rühmas töötamist pidi iga rühm tulema oma tööga ette ja rääkima ning mõtestama eneseanalüüsi ka teiste jaoks lahti :)


ANALÜÜSI IDEE ON PÄRIT NOORTEKOHTUMISE KVALITEEDIKOOLITUSELT!

Viktoriin

Kohtla-Järve noored valmistasid viimaseks projektilaagri päevaks (20.02.2017) ette viktoriini, mis põhines ise väljamõeldud lauamängu ja Kuldvillaku mängu segunemisel. Tekitati kolm võistkonda ning iga võistkond valis endale värvilise nö "nupu" (paberist kujund, mis liigutatakse seinanätsu abil rajal edasi. Kui oli vastava võistkonna kord, siis keegi võistkonnast veeretas täringut ning vastavalt täringu silmade arvule liiguti võistkonna nupuga mänguplatsil edasi ning sai vabalt valida küsimuse teema ja numbri vahel (mängulaual olid need kujutatud paremal pool). Küsimused olid välja mõeldud kõige selle kohta, mida viimaste päevade jooksul projektilaagris õpitud oldi. Kes jõudis kõige esimesena lõppu, see oli kõige võidukam. Noored tunnistasid, et mäng oli vahva ja lisaks teadmistele pidi täringu veeretamisel olema ka parasjagu õnne :)




neljapäev, 16. märts 2017

Tikutopsi tagasiside


Reede õhtul 17.02.2017 analüüsisime päeva jooksul saadud kogemusi ja tehtud tegevusi tikutopsi tagasiside meetodiga. Tagasisideringis pidi igaüks päeva kokku võtma, selle ajaga, kuniks tema süüdatud tikk põleb. Peale enda jutu lõpetamist annab kõneleja tikutopsi edasi järgmisele.




teisipäev, 14. märts 2017

Järeltegevused Iisaku Gümnaasiumis

Neljapäeval 2. märtsil 2017 toimus Iisaku Gümnaasiumi aulas infotund 5.-12. klassidele, kus tutvustati noortekohtumiseprojekti "Liikumine talvises keskkonnas". Infotundi alustati sabatantsuga, mida tantsiti ka projektilaagris. infotunniks oli noortel ettevalmistatud esitlus PowerPointis (vaata esitlust SIIT )ja esmaesitlusele tulid ka õppevideo ja laagri kokkuvõttev video. Infotunnis rääkisid noored, kes osalesid projektis, mida see neile andis ja kutsuti üles ka teisi osalema sellistes projektides.




Teise järeltegevusena toimus esmaspäevasel päeval 6. märtsil räätsade valmistamise töötuba seitsmendale klassile. Töötuba toimus nende tööõpetuse klassis tööõpetuse tundide ajal. Töötuba viisid läbi Iisaku noored, kes olid osalised ka projektilaagris. Meie eesmärgiks oli õpetada neid noori tegema omale ise räätsad matkamiseks lumises looduses ja pehmel pinnasel. Töötoas valmisid räätsad hoogsalt ja seitsmendikele oli see vahva kogemus ja ka vaheldus oma tavapärastest tööõpetuse ja käsitöö tundidest.










TAGASIVAADE TOIMUNUD NOORTEKOHTUMISELE :)

Tegime meie noortekohtumisest kokkuvõtliku video, et meenutada kõiki kogetud vahvaid hetki :)

Video on saadaval SIIN :)

https://vimeo.com/208038621


Karl-Joosep

pühapäev, 26. veebruar 2017

Tulealgatusvahendite tutvustamine

Laupäevane hommik algas mõnusalt lõkke ümber istudes ning tuletegemisvahenditega tutvudes, mille viisin läbi mina ise. Noored said minu, Kristjani ning Veiko valvsa pilgu all ise läbi proovida kuidas algatada tuld pesukäsna ja patareiga, magneesium- ning ränipulgaga. 




Rain Reino

reede, 24. veebruar 2017

Vabriku meetodiga päeva analüüsimas

Laupäeva õhtul toimus siis päeva analüüsimine, milleks kasutasime vabriku metafoori. Enne analüüsi alustamist jagati kolme kooli (Iisaku ja Kehra Gümnaasiumi ning Kohtla-Järve Maleva Põhikooli) noored ära nelja rühma ja siis võis analüüs alata.

Vabriku metafoori kasutatakse õppimisprotsessi analüüsimiseks ja sellel on ka olemas kindlad pidepunktid mille abil analüüsida. Õppimisprotsessi võrreldakse vabrikuga, mille toimimiseks on vaja erinevaid vahendeid. Nõnda tuleb analüüsimiseks panna kirja oma õppimisprotsessis toimunu, et saada aru, kuidas on õpiprotsess toiminud.

Analüüsiks anti igale rühmale suur paber ja vahendid paberile kirjutamiseks/joonistamiseks. Iga rühm pani paberile kirja järgnevad mõtted:

Tooraine - milliseid isiklikke ressursse panustasin täna õppimisprotsessi?
Masinad - millises keskkonnas õppimine toimus?
Personal - kes oli õppimisega seotud?
Produkt - mida ja kuidas õppisid?
Seadmete operaator - kuidas end õppimise ajal tundsid?
Müük ja turundus - mis on sinu õppimisprotsessi väärtus, kus on kogemus edaspidi kasulik?







ANALÜÜSI IDEE ON PÄRIT NOORTEKOHTUMISE KVALITEEDIKOOLITUSELT!

Eneseanalüüsi kohvik ja arendatavate pädevuste analüüs

Eneseanalüüsi kohvik


Eneseanalüüsi kohvik on analüüsimeetod, mida kasutada õpitu ja tegemiste analüüsimiseks. Meetodit saab kasutada näiteks koolitustel ja seminaridel. Analüüs sisaldab "4 peatust", kus asetseb paber ja küsimus. Osalejad töötavad ühe paberi juures kokku lepitud aja(umbes 10 min.) ja seejärel liiguvad edasi, et täiendada teiste gruppide kirja pandut.Erinevaid „peatusi“ tutvustades tuuakse välja ka nende omavaheline seos ja täpsemad näited, et luua osalejatele selge arusaam oodatus tulemustest. Mõtlemiseks, innustuse andmiseks võib lehtedele joonistada küsimusega seotud sümboleid.

Küsimused:
1. Oskused – mida oskan (paremini teha)?
2. Suhtumine – minu suhtumine … on muutunud?
3. Teadmised – ma tean rohkem …?
4. Praktilised tulemused – tegevused?
Hiljem tehakse kõikidest "peatustest" kokkuvõte ja vajadusel küsib koolitaja selgitust.

http://mitteformaalne.archimedes.ee/?p=3100









  Arendatavate pädevuste analüüs


Meie noortekohtumise projekti üks eesmärkidest oli arendada teatud pädevusi. Selleks, et olla teadlik nende pädevuste arendamisest, mõtlesime välja viisi, kuidas igapäevaselt enese jaoks määratleda teatud pädevuste arendamise taset. Selleks jagasime noored segarühmadesse (igast partnerkollektiivist noori igasse rühma) ning iga rühm tegi enese pädevuste graafiku. 


Graafiku vasak külg (nool üles) näitas hinnangut skaalal 0-5 (0-arenes kõige vähem ja 5-arenes kõige enam) ning graafiku alumine kül (nool paremale) näitas noortekohtumiste päevade arvu (1- esimene päev, 2- teine päev jne). Graafiku juurde oli erinevate värvidega tehtud nö legend pädevuste kohta. Iga pädevus oli märgitud/kirjutatud erineva värviga. Analüüs toimus selliselt, et iga päev märgiti vastava pädevuse värviga graafikusse selle päeva peale, mille tegevusi analüüsiti, täpike vastavalt sellele, kui palju rühm leidis pädevust arendavat. Näiteks oli sportlik aktiivsus pädevuseks ning selle värvus oli roheline. Kui noored leidsid, et arendasid seda pädevust väga palju, siis märgiti graafikusse selle päeva kohale roheline punktikene number viie kohale. Kui noored leidsid eneseanalüüsi käigus, et vähem, siis valiti vastav number ja märgiti tolle päeva kohta selle hinnangu juurde. Viimasel päeval ühendati ühte värvi punktid graafikujooneks, et teha pädevuste arendamise kohta üldkokkuvõte ja näha, et millisel päeval antud pädevust rohkem ja millisel päeval vähem arendati.
Selle meetodi juurde kuulub ka rühma selgitus -  iga päev pärast graafiku täitmist tuleb iga rühm ette ja põhjendab teistele, et miks see pädevus just sellise arenemise hinnangu sai. Viimasel päeval, kui on loodud joongraafik, antakse rühm-rühma haaval suuliselt hinnang sellele, et miks graafik just sellise kuju mingi pädevuse kohta on saavutanud.



Esimese päeva hinnang :)

Mõni rühm soovis hinnanguskaalat hoopiski paremale paigutada :) Esimese päeva hinnang :)


Kokkuvõtlik hinnang - kõikide päevade kohta on koostatud iga pädevuse arengu kohta joongraafik :)

Kokkuvõtlik hinnang viimasel päeval :)

Kokkuvõtlik hinnang viimasel päeval ja põhjenduste andmine :)