Oleme Iisaku Gümnaasiumi ÕE, Kehra Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Maleva Põhikooli noored, kes osalevad Noortekohtumise projektis "Liikumine talvises keskkonnas".

Siin saate ülevaate meie projekti tegemistest :)

Projekti on rahastanud Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus – ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus ja SA Archimedes Noorteagentuur.

pühapäev, 26. veebruar 2017

Tulealgatusvahendite tutvustamine

Laupäevane hommik algas mõnusalt lõkke ümber istudes ning tuletegemisvahenditega tutvudes, mille viisin läbi mina ise. Noored said minu, Kristjani ning Veiko valvsa pilgu all ise läbi proovida kuidas algatada tuld pesukäsna ja patareiga, magneesium- ning ränipulgaga. 
Rain Reino

reede, 24. veebruar 2017

Vabriku meetodiga päeva analüüsimas

Laupäeva õhtul toimus siis päeva analüüsimine, milleks kasutasime vabriku metafoori. Enne analüüsi alustamist jagati kolme kooli (Iisaku ja Kehra Gümnaasiumi ning Kohtla-Järve Maleva Põhikooli) noored ära nelja rühma ja siis võis analüüs alata.

Vabriku metafoori kasutatakse õppimisprotsessi analüüsimiseks ja sellel on ka olemas kindlad pidepunktid mille abil analüüsida. Õppimisprotsessi võrreldakse vabrikuga, mille toimimiseks on vaja erinevaid vahendeid. Nõnda tuleb analüüsimiseks panna kirja oma õppimisprotsessis toimunu, et saada aru, kuidas on õpiprotsess toiminud.

Analüüsiks anti igale rühmale suur paber ja vahendid paberile kirjutamiseks/joonistamiseks. Iga rühm pani paberile kirja järgnevad mõtted:

Tooraine - milliseid isiklikke ressursse panustasin täna õppimisprotsessi?
Masinad - millises keskkonnas õppimine toimus?
Personal - kes oli õppimisega seotud?
Produkt - mida ja kuidas õppisid?
Seadmete operaator - kuidas end õppimise ajal tundsid?
Müük ja turundus - mis on sinu õppimisprotsessi väärtus, kus on kogemus edaspidi kasulik?ANALÜÜSI IDEE ON PÄRIT NOORTEKOHTUMISE KVALITEEDIKOOLITUSELT!

Eneseanalüüsi kohvik ja arendatavate pädevuste analüüs

Eneseanalüüsi kohvik


Eneseanalüüsi kohvik on analüüsimeetod, mida kasutada õpitu ja tegemiste analüüsimiseks. Meetodit saab kasutada näiteks koolitustel ja seminaridel. Analüüs sisaldab "4 peatust", kus asetseb paber ja küsimus. Osalejad töötavad ühe paberi juures kokku lepitud aja(umbes 10 min.) ja seejärel liiguvad edasi, et täiendada teiste gruppide kirja pandut.Erinevaid „peatusi“ tutvustades tuuakse välja ka nende omavaheline seos ja täpsemad näited, et luua osalejatele selge arusaam oodatus tulemustest. Mõtlemiseks, innustuse andmiseks võib lehtedele joonistada küsimusega seotud sümboleid.

Küsimused:
1. Oskused – mida oskan (paremini teha)?
2. Suhtumine – minu suhtumine … on muutunud?
3. Teadmised – ma tean rohkem …?
4. Praktilised tulemused – tegevused?
Hiljem tehakse kõikidest "peatustest" kokkuvõte ja vajadusel küsib koolitaja selgitust.

http://mitteformaalne.archimedes.ee/?p=3100

  Arendatavate pädevuste analüüs


Meie noortekohtumise projekti üks eesmärkidest oli arendada teatud pädevusi. Selleks, et olla teadlik nende pädevuste arendamisest, mõtlesime välja viisi, kuidas igapäevaselt enese jaoks määratleda teatud pädevuste arendamise taset. Selleks jagasime noored segarühmadesse (igast partnerkollektiivist noori igasse rühma) ning iga rühm tegi enese pädevuste graafiku. 


Graafiku vasak külg (nool üles) näitas hinnangut skaalal 0-5 (0-arenes kõige vähem ja 5-arenes kõige enam) ning graafiku alumine kül (nool paremale) näitas noortekohtumiste päevade arvu (1- esimene päev, 2- teine päev jne). Graafiku juurde oli erinevate värvidega tehtud nö legend pädevuste kohta. Iga pädevus oli märgitud/kirjutatud erineva värviga. Analüüs toimus selliselt, et iga päev märgiti vastava pädevuse värviga graafikusse selle päeva peale, mille tegevusi analüüsiti, täpike vastavalt sellele, kui palju rühm leidis pädevust arendavat. Näiteks oli sportlik aktiivsus pädevuseks ning selle värvus oli roheline. Kui noored leidsid, et arendasid seda pädevust väga palju, siis märgiti graafikusse selle päeva kohale roheline punktikene number viie kohale. Kui noored leidsid eneseanalüüsi käigus, et vähem, siis valiti vastav number ja märgiti tolle päeva kohta selle hinnangu juurde. Viimasel päeval ühendati ühte värvi punktid graafikujooneks, et teha pädevuste arendamise kohta üldkokkuvõte ja näha, et millisel päeval antud pädevust rohkem ja millisel päeval vähem arendati.
Selle meetodi juurde kuulub ka rühma selgitus -  iga päev pärast graafiku täitmist tuleb iga rühm ette ja põhjendab teistele, et miks see pädevus just sellise arenemise hinnangu sai. Viimasel päeval, kui on loodud joongraafik, antakse rühm-rühma haaval suuliselt hinnang sellele, et miks graafik just sellise kuju mingi pädevuse kohta on saavutanud.Esimese päeva hinnang :)

Mõni rühm soovis hinnanguskaalat hoopiski paremale paigutada :) Esimese päeva hinnang :)


Kokkuvõtlik hinnang - kõikide päevade kohta on koostatud iga pädevuse arengu kohta joongraafik :)

Kokkuvõtlik hinnang viimasel päeval :)

Kokkuvõtlik hinnang viimasel päeval ja põhjenduste andmine :)


teisipäev, 21. veebruar 2017

Talviste spordialade töötuba

Töötuba algas sellega, kui Iisaku, Kehra ja Kohtla-Järve noored moodustati rühmadesse. Neid tuli neli. Iga rühm sai kaks paberilipikut, kus olid peal talvised spordialad, millest pidi tutvustused tegema.
Mina, kui töötoa korraldaja olin ka ise ühes rühmas ning saime iluuisutamise ja murdmaasuusatamise. Koostöö sujus kõikidel rühmadel hästi.
Kui kõik noored said oma plakatid valmis oli aeg neid teistele rühmadele tutvustama hakata. Selle töötoa eesmärk oli õppida talviseid spordialasid teoreetiliselt tundma ja teha koostööd nii võõraste kui ka tuttavamate inimestega. 
Rain Kuuse

esmaspäev, 20. veebruar 2017

Esmaspäev algas varem kui tavaliselt. Noored aeti üles 7:30, peale seda mindi aulasse, et veel enne hommikusööki kiire virgutusvõimlemine teha. Harjutusi näitas ette Piret. Alguses liigutati aeglaselt, et padjanäod saaksid rahulikult üles ärgata. Harjutused läksid üha hoogsamaks ja võimlemise lõpuks olid enam-vähem kõik ärganud.
Peale sööki pakkisid noored asjad kokku ja suundusid aulasse. Alustasime varem õpitud Oige ja Vasempa tantsimisega, peale mida tantsisime sabatantsu. 
Jagasime end gruppidesse, et hakata laagris õpitut analüüsima. Kasutasime kohvikumeetodit, mille käigus kirjutasime, mida laagri jooksul teada saime ja millised oskused omandasime. Järgmiseks moodustas iga kool oma noortega grupi. Nüüd oli eesmärgiks paika panna järeltegevused, et tekiks selge ettekujutus projektilaagris toimunud tegevuste jagamisest iga partnerkooli noortega ja kohalikega. Enne lõunasööki tegime veel varem moodustatud gruppidega tolle päeva ja ka kogu laagri kokkuvõtte, mille käigus seletasime mida ja kui palju me laagri jooksul arendasime.
Täitsime tagasiside ankeedid ja saatsime sõbrad koju.

pühapäev, 19. veebruar 2017

Täna hommikul ärkasime kell kaheksa ja ruttasime kohe sööma, sest tuli välja, et oleks pidanud olema sellel ajal juba söömas ja me magasime sisse. Pärast söömist pakkisime vajalikud asjad kokku ja sõitsime Kiviõlisse lumelauaga sõitma. Alguses tuli proovida üldse saapad kinnitada ja püsti tõusta. Tuli välja, et see pole üldse nii kerge kui tundub. Lõpuks saime ikkagi tänu instruktori abile seisma ja hakkasime järge mööda mäest alla koperdama.Uueks väljakutseks kujunes allajõudnutele jälle tippu jõudmine. Valikuteks olid tõstuk või klambrid lahti ja tipa-tapa. Mindi lihtsama vastupanu teed ja katsetati tõstukit. Mõned õnnelikud jäid esimese korraga isegi püsti, kuid enamus kukkusid või sõitsid lausa kõhuli üles välja. Kordi ja kordi käntsa pandud lubati paar tublimat suurele mäele esi- ja tagakanti lumme suruma. Ilmastik ei olnud kiita, sest lumi oli väga märg ja pärast paari korda alla sõitmist olid riided läbimärjad. Järjest hakkas meid mäel vähenema, sest hakkas külm. Lõpuks, kui saime varustuse tagastatud, tekkis probleem seoses sellega, et märgade riietega ei saaks DiscGolfi mängimisest rõõmu tunda. (Alguses pidime tegema murdmaasuusatamist Iisakus, aga lumepuudumisel mõtlesime, et mängime Mäetagusel DiscGolfi). Jätsimegi DiscGolfi mängimise sellel korral vahele ja tulime koolimajja. Me ei olnud, aga üldse nördinud, sest lumelauaga oli ülimalt äge sõita ning paljud avaldasid soovi ka mõni teine kord sõitma minna. DiscGolfi asemel käis kiiresti tegevuse ümbermõtlemine ning lõpuks me tantsisime kooli aulas Eesti rahvatantse. Oige ja vasemba tantsimine kujunes tõeliseks väljakutseks, sest kui tüdrukute ja poiste ring tuli liita käed ristis, siis tihti juhtus, et kusagil oli mõni poiss liiast ja selle võrra kusagil teiselpool ringi mõni tütarlaps liiast.

Pärast õhtusööki kogunesime taas aulas ja võtsime päeva kokku. Kokkuvõttena tegime juba igapäevaselt tuttavaks saanud skaalameetodit, kus paigutasime enda pädevuste arengut hindavad täpikesed. Lisaks analüüsisime tänast päeva käemetafoori meetodiga, kus põhirõhk oli sellel, et kuidas me hindame oma õppimist (kuidas ja mida õppisime ja mida endaga kaasa võtame). Lisaks valmistasid Kehra noored ette ühe keelelise rühmatöö - kõik jagati segamini rühmadesse (igast koolist keegi igasse rühma) ning jagati neile eesti- ja venekeelsed sõnad paberil. Nende sõnade alusel moodustasid noored rühmades eesti- ja venekeelseid lauseid ning noored pidid mõtlema välja talispordialad, mida nende rühmale sattunud sõnad iseloomustasid. Nii vene kui ka eesti noored õppisid päris palju uusi sõnu. Rühmatöö kokkuvõtteks pidi igaüks ütlema paar uut sõna, mida ta võõrkeeles õppis.
Meenutame päeva kui üht toredamat ja huvitavamat päeva laagris.

Jaan ja Ane
Мы проснулись в 8 часов,и пошли кушать,после чего мы оделись,сели в автобусс и поехали кататься на сноубордах.Мы приехали .Нам выдали сноуборд,сапоги и шлем,мы оделись и пошли кататься.Когда мы начали кататься по началу не у всех получалось,но потом научились и даже кто то пошел на большую горку,катались мы долго,но кто то замерз и пошел в помещение.Когда все уже пришли мы сдали шлем,сноуборд,и сапоги.Мы сели в автобусс и поехали в школу,там мы отдохнули полтора часа и собрались все в зале,там мы  на графике рисовали на сколько баллов мы оценили все 3 дня,потом мы танцевали национальные танцы,потом мы пошли покушали и вернулись обратно в зал где мы рисовали руку и на каждом пальце был вопрос и надо было написать ответ на вопрос,все было на эстонсском и некоторое было немного не понятно.В конце дня был блоггинг,кто то пошел в спортивный зал,кто то пошел отдыхать к себе в комнату
laupäev, 18. veebruar 2017

мы проснулись, позавтракали. Потом мы пошли изготавливать снегоступы, было очень интересно ,позновательно, обьязательно воспользуемся в будущем. Потом мы пошли обедать, суп был вкусный, а йогурт полезным и вкусным. Затем мы поехали в лес на автобусе. По приезду нам выдали снегоступы, мы их использовали первый раз и это было странно и интересно, сначала ходить было сложно,  а потом привыкли, гид нам рассказывал про растения и животных, потом мы пошли кататься на коньках на замерзшее озеро, мы ниразу не катались на таких коньках, поэтому было очегь интересно, далее мы пришли на костровое место, где мы начали устонавливать палатки, было очень интересно так как ниразу не устонавливали палатки, нас учили как правильно держать и за какие края тянуть. Дальше мы сидели у костра грелись, общались между с собой и дышали свежим воздухом, а так же мы  покушали суп, он был очень вкусный. Спустя некоторое время мы сидели вокруг костра и жарили зефир, кто-то жарил хлеб, а кто то делал булочки, потом мы зажигали каждый по одной спичке и рассказывали что нам понравилось в этот день.Затем мы пошли в палатку обустраивали место для ночлега, потом мы распредиляли время на то,что бы класть дрова в печку.
На следущий день мы встали рано, позавтракали, был выбор завтрака, можно было сделать кашу,  кофе, булку или хлеб с маслом и сыром, после этого играли в хоккей, собирали вещи, самое интересное было собирать палатку. Потом мы отправились к автобусу и поехали в школу,  там мы покушали очень  плотно, нам давали бличник и суп, было вскусно, потом у нас было 2 часа свободного времени, потом в актовом зале мы все проводили игры, все игры были интересными. Дальше у нас был ужин, давали пюре, котлету, морковь и сок, это было вкусно. Затем нам предложили пойти в спортивный зал, там мы поиграли в футбол, потом пошли немного отдохнуть и опять вернулись в спортзал, но уже играли в волейбол, далее мы пошли писать блог.
Reede, 19.02.17

Reede - matka algus

Päev algas meie jaoks Eesti Vabariigi 99nda aastapäevale pühendatud kooliaktusega Iisaku Gümnaasiumis, Kehra ja Kohtla-Järve noortele algas see päev matka jaoks vajalike asjade kokkupanekuga. Mõni tund peale aktuse lõppu saabus meie juurde meie tulevase räätsamatka matkajuht Sven Luks (OÜ Retkejuht), kellega arutleti läbi matkamise riskid ning räägiti üle, et kuidas mingis olukorras matkal käituda.
Pärast Sveniga tehtud arutelu alustasime räätsade valmistamise töötoaga, kus me jagasime noored gruppidesse ning iga grupp tegi ühe räätsa, kokku tuli 6 räätsa, kuna kaks juhendajat tegid ka kaasa.


Kui lõuna oli söödud asusime räätsamatkale Imatu järve lähedal olevasse rappa. Matka alguskohta läksime bussiga ning läbisime teekonna mitte isetehtud räätsadega, vaid tööstuslikega, kuna nende vastupidavus oli parem. Külla aga katsetasime lühikese maa peal pisut ka enda tehtud räätsasid. Meie matkajuht Sven rääkis meile soode tüüpidest, seal asuvatest taimedest ning metsaelanikest. Matka saime läbitud enamjaolt kuiva jalaga, kuid oli ka neid, kelle jalats ei suutnud vett kinni pidada. Siit õppetund kogu ülejäänud eluks, et pole halba ilma, vaid vale riietus! :)

Sihtpunkti jõudes oli lõke juba püsti ning kellel oli vajadus, siis sai hakata, jalgu kuivatama. Meid tervitasid ka laagri juhendajad Veiko ja Kristjan.Pikka aega istuda ei olnud, sest seadsime sammud Imatu järve juurde, kus saime proovida matkauiske, mis paljudele meeldis.
 Seejärel oli laagriplatsile juba jõudnud meie välikokk Anneli, kes hakkas ettevalmisutsi tegema meie õhtusöögiks, milleks oli imehea seljanka. Enne aga kui süüa saime, oli vaja aga õppida, et kuidas telgid püsti panna. Sellega saime üllatavalt hästi hakkama, kui arvestada seda, et tegemist oli köetavate suurte telkidega.


Telgid püsti, saime sööma hakata. Magustoiduks saime teha endale pulgaleiba, mis koosnes lehttaignast, suhkrust ja kaneelist ning lõkke kohal küpsetamisest. Saime ka ellujäämisraamatud, mis pidime läbi lugema ja pärast paarilisega selle kohta töölehte lahendama. Kuna meie tollane õhtu ja öö veedeti välitingimustes, siis üritasime valida päeva kokkuvõtte tegemiseks ja analüüsimiseks käepärast ja samas huvitavat viisi. Selleks kogunesime ümber lõkke ja lasime ringile tikutopsi. Eneseanalüüs toimus nõnda, et igaüks süütas ükshaaval tiku ning tiku lõpuni põlemise jooksul pidi tikku käes hoidev inimene rääkima teistele, et mida tema tollest päevast õppis ning mis emotsioonid teda valdasid.Peale seda jagati meid ööbimiseks telkidesse ja kuna telgid olid ahjuküttega, siis pidime tegema ohutuse tagamiseks ahjuvalvegraafiku ning seejärel ronisid juba enamus põhku.

Rain Kuuse ja Rain ReinoLaupäev, 18.02.17

Laupäev - matka lõpp

Südaööks oli kolmes telgis paika pandud juba ahjuvalve graafikud. Ahjuvalves oli iga kahe tunni tagant valves kaks inimest, kes pidid valvama ahju, et telk põlema ei läheks ega tekiks muid probleeme. Näiteks siis, kui ahjuvalvaja ei lisa õigel ajal puid ning ahjus tuli ära kustub, siis tuleb kõik telgis magajad uuesti süütamiseks telgist välja ajada, kuna süütamisel ajab ahi pisut sisse. Hommikul äratati meid kell 7.00, juba peagi olid kõik laagrilised lõkke ääres ja tegid endale putru ja võileibu ning kõrvale jõid teed või kohvi. Kui oli söödud ja joodud panime me kõik oma isiklikud asjad ja ka telgid kokku.
Peale telkide kokku panemist istusime me kõik mõnusalt ümber lõkke ja tegime lõkkel süüa. Varsti hakkasime mängima lume peal hokit, küll ilma uiskuteta aga saime suurepäraselt hakkama ja kõigil oli väga lõbus. Hoki mängimise lõpetasime kell 12.00 ja alustasime laagriplatsi puhastamist ja kordategemist.Ning kui kõikidel olid asjad ilusti koos ja laagriplats oli korras, asusime me matkates kooli poole teele. Laagrilised kõndisid tagasi umbes kaks kilomeetrit ja poole tee peale tuli vastu buss, mis viis meid tagasi Iisakusse. Iisakusse jõudes panime me oma märjad riided ja jalanõud kuivama ning läksime sööma, millele järgnes natukene vaba aega matkast kosumiseks. Pärast pisikest puhkust teostasime aulas varustuse komplekteerimise õppevideo valmimise. Selle tegemiseks oli igast partnerkoolist  noori hõlmatud (hoolimata sellest, et tulemuseks on lühike filmijupp, siis on vaja siiski näitlejat, filmijat, abilisi, varustuse kokkupanijaid, idee teostuse jaoks ühist arutelu jne - kokku osales protsessis ligi 9 inimesti ning ülejäänud valmistasid ette juba järgnevaid õhtuseid tegevusi).

 
Väike klipp sellest, kuidas õppevideot filmiti :)


Pärast filmimist olid planeeritud seltskonna- ja tutvumismängud. Mängud olid väga huvitavad ja toredad, ning sai omavahel palju suhelda ja naerda.

 Peagi tegime me eilse ja tänase päeva kohta analüüsimise, mis nõudis koostööd. Selleks kasutasime vabriku meetodit. Iga päev eneseanalüüsi tehes saab peagi aru, et tegelikult enese analüüsimine on ikka päris keeruline tegevus.

Kell 19.00 oli õhtusöök ja peale seda vaba aeg, mida sisustati kõik koos võimlas pallimänge mängides.Kuna eelnev ja tänane päev olid väsitavad siis kõik läksid kõik magama juba varakult.

Marili ja Heete